Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 772, 24.5.2005

Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2004

Toimittajat: Yrjö Sevola ja Veli Suihkonen

Vuoden 2004 markkinahakkuut 55 miljoonaa kuutiometriä

Vuonna 2004 markkinapuun hakkuut, 55,1 miljoonan kuutiometriä, pysyivät edellisvuoden suuruisina, vaikka metsäteollisuuden tuotanto oli sahateollisuutta lukuunottamatta ennätystasolla. Lisääntynyt puuntarve tyydytettiin hakatun puun varastoja pienentämällä ja ennätyssuurella puun tuonnilla (16,9 milj. m³).

Tukkipuun hakkuut olivat 26,4 ja kuitupuun 28,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut laskivat edellisvuodesta prosentin verran, vaikka kuusitukin hakkuut hieman nousivatkin (+2 %). Kuitupuun hakkuut puolestaan nousivat prosentin verran, ja nousu kohdistui havukuituun (+2 %).Yksittäisistä puutavaralajeista suurimmat kertymät olivat kuusitukilla ja mäntykuitupuulla, 14,6 ja 12,7 miljoonaa kuutiometriä vastaavasti.

Yksityismetsien hakkuut, 46,6 miljoonaa kuutiometriä, merkitsivät 85 prosentin osuutta kotimaisen teollisuuspuun hankinnasta. Kun tuontipuu otetaan huomioon, yksityismetsien puun osuus oli noin 65 prosenttia. Yksityismetsien hakkuut pienenivät edellisvuodesta 0,2 miljoonaa kuutiota.

Yksityinen metsänomistaja myy puunsa yleensä pystyyn, ja ostaja organisoi korjuun. Pystykauppaleimikoista kertyi puuta 38,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,1 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsänomistajien organisoimista tai itse tehdyistä hankintahakkuista kertyi 8,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli saman verran kuin edellisvuonna. Hankintahakkuiden osuus oli edellisvuoden tapaan 17 prosenttia. Alueista erottuu Etelärannikko, jossa hankintapuun osuus oli 56 prosenttia. Vaihtelun toisella laidalla ovat Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan metsäkeskusten alueet, joissa hankintapuun osuus oli 10–11 prosenttia.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuut vaihtelevat voimakkaasti suhdanteiden mukaan. Vuonna 2004 hakkuut olivat 3,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsähallitus hakkaa tasaisesti vuodesta toiseen, vuonna 2004 4,7 miljoonaa kuutiometriä, jossa vähennystä pari prosenttia.

Metsäkeskusten toimialueet ovat erikokoisia ja metsävaroiltaan erilaisia. Suurimmat hakkuumäärät kertyivät Etelä-Savosta (5,9 milj. m³), Keski-Suomesta (5,2 milj. m³) ja Pohjois-Savosta (5,1 milj. m³), mikä heijastelee niiden runsaita metsävaroja.

Kaikki edellä mainitut luvut koskevat markkinapuuta. Muutkin hakkuut (lähinnä polttopuuta) käsittävä hakkuukertymä oli runsas 61 miljoonaa kuutiometriä, josta yksityismetsien osuus oli vajaat 53 miljoonaa kuutiometriä. Puuston kokonaispoistuma oli 70 miljoonaa kuutiometriä.

Taulukko ja kuva 1
Kuvat 2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/