METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 800, 21.12.2005

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2005

Toimittaja: Yrjö Sevola

Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat marraskuussa 5,7 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä nousi lokakuusta 12 prosenttia. Hakatusta puusta 84 prosenttia (4,8 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 16 prosenttia. Marraskuun hakkuut olivat 9 prosenttia enemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Tukkipuun hakkuut olivat 3,0 ja kuitupuun 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden marraskuuhun verrattuna tukin hakkuut olivat 6 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 11 prosenttia suuremmat. Erityisesti mänty- ja koivukuitua hakattiin viimevuotista enemmän.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli marraskuun puolivälissä noin 4 900 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 300. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-marraskuun hakkuut olivat yhteensä 47,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähennys kohdistui pääasiassa tukkipuuhun, jonka hakkuissa (22,0 milj. m³) oli kuuden prosentin vähennys, kun kuitupuun hakkuissa (25,5 milj. m³) oli prosentin verran lisäystä. Suurin suhteellinen muutos puutavaralajien kohdalla oli kuusitukin hakkuiden väheneminen 9 prosenttia. Kaikkien omistajaryhmien hakkuissa oli vähennystä 3-5 prosenttia edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli 22,0 miljoonaa kuutiometriä, neljä prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tukissa lisäystä oli yksi prosentti, kuidussa seitsemän. Koivukuidun hakkuissa oli huomattava, 12 prosentin lisäys. Merkillepantavia olivat yksityismetsien hankintahakkuiden ja yhtiöiden omien metsien hakkuiden yli viidenneksen kasvut.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte