Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 796, 25.11.2005

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2005

Toimittaja: Yrjö Sevola

Lokakuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kaksi prosenttia  enemmän  kuin  vuotta aiemmin. Määrä nousi syyskuusta 9 prosenttia. Hakatusta puusta 83 prosenttia (4,2 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 12 prosenttia. Lokakuun hakkuut olivat kolme prosenttia alle edeltävän 10-vuotiskauden keskiarvon.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,7 ja kuitupuun 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Viimevuotisiin verrattuina hakkuut painottuivat enemmän kuitupuuhun (+9 %), kun tukin hakkuut olivat kolme prosenttia pienemmät. Nousua oli erityisesti kuusikuidussa (+8 %) ja koivukuidussa (+17 %).

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli lokakuun puolivälissä noin 4 700 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 300. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–lokakuun hakkuut olivat yhteensä 41,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähennys kohdistui pääasiassa tukkipuuhun, jonka hakkuissa (19,0 milj. m³) oli 8 prosentin vähennys, kun kuitupuun hakkuissa (22,8 milj. m³) vähennys jäi yhteen prosenttiin. Suurin suhteellinen muutos puutavaralajien kohdalla oli kuusitukin hakkuiden väheneminen 11 prosenttia. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin  suhteellinen  muutos  oli  yhtiöiden omien metsien hakkuiden 12 prosentin väheneminen edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli 16,3 miljoonaa kuutiometriä, pari prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tukissa vähennystä oli -1, kuidussa lisäystä +5 prosenttia. Yhtiöt lisäsivät omien metsiensä hakkuita suhteellisesti eniten, +10 prosenttia viime vuodesta.

Kuvat

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/