Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 793, 28.10.2005

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2005

Toimittaja: Yrjö Sevola

Syyskuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat syyskuussa 4,6 miljoonaa kuutiometriä eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Määrä nousi elokuusta vain 2 prosenttia. Hakatusta puusta 80 prosenttia (3,7 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 11 prosenttia. Syyskuun hakkuut olivat saman suuruiset kuin edeltävällä 10–vuotiskaudella keskimäärin syyskuussa.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaisiin hakkuisiin verrattuna määrät muuttuivat –4 ja +4 prosenttia, vastaavasti. Laskua oli erityisesti kuusitukissa (–5 %).

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli syyskuun puolivälissä noin 5 000 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 500.

Tammi–syyskuun hakkuut olivat yhteensä 36,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähennys kohdistui etenkin tukkipuuhun, jonka hakkuissa (16,3 milj. m³) oli 9 prosentin vähennys, kun kuitupuun hakkuut (20,4 milj. m³) vähenivät kaksi prosenttia. Suurin suhteellinen muutos puutavaralajien kohdalla oli kuusitukin hakkuiden väheneminen 11 prosenttia. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin suhteellinen muutos oli yhtiöiden omien metsien hakkuiden 14 prosentin väheneminen edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli 11,2 miljoonaa kuutiometriä, kaksi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tukissa lisäystä oli +1, kuidussa +4 prosenttia. Lehtikuitupuussa oli 8 prosentin hakkuiden kasvu. Yhtiöt lisäsivät omien metsiensä hakkuita kymmenyksellä uuden hakkuuvuoden alkajaiseksi.

Kuvat

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/