Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 790, 28.9.2005

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2005

Toimittaja: Yrjö Sevola

Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli prosentin verran enemmän kuin vuotta aiemmin. Heinäkuusta, jolloin hakkuut yleensä ovat pienimmillään, nousu oli 2,3 –kertainen. Noin 80 prosenttia hakatusta puusta (3,6 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus jäi 10 prosenttiin: sadonkorjuuaika. Elokuun hakkuut olivat 6 prosenttia yli edeltävän 10– vuotiskauden keskiarvon.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,3 ja kuitupuun 2,2 miljoonaa kuutio- metriä. Vuodentakaisiin hakkuisiin verrattuna tukkipuun hakkuut olivat 3 prosenttia pienemmät, mutta kuitupuun hakkuut 5 prosenttia suuremmat. Mäntytukin hakkuut olivat 14 prosenttia alle viime vuoden elokuun.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli elokuun puolivälissä noin 4 400 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 200. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–elokuun hakkuut olivat yhteensä 32,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähennys kohdistui erityisesti tukkipuuhun, jonka hakkuissa (13,9 milj. m³) oli 10 prosentin vähennys, kun kuitupuun hakkuissa (18,2 milj. m³) oli kahden prosentin vähennys. Suurin suhteellinen muutos puutavaralajien kohdalla oli kuusitukin hakkuiden väheneminen 12 prosenttia. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin suhteellinen muutos oli yhtiöiden omien metsien hakkuiden 19 prosentin alenema edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä on 6,5 miljoonaa kuutiometriä, neljä prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Nousu oli sama sekä tukin että kuidun kohdalla. Heinä–elokuussa kiinnostus on kohdistunut vilkkaana sekä kuusitukkiin että -kuituun.

Kuvat

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/