Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 786, 23.8.2005

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2005

Toimittaja: Yrjö Sevola

Heinäkuun hakkuut 2 miljoonaa kuutiometriä

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet näkyivät tavallista pienempinä hakkuina toukokuussa ja erityisesti kesäkuussa, mutta ei enää heinäkuussa, jonka hakkuut kuitenkin olivat pienemmät kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat heinäkuussa 2,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 12 prosenttia edellisvuotista enemmän. Poikkeuksellisesti hakkuut olivat suuremmat kuin kesäkuussa. Vajaat 80 prosenttia hakatusta puusta (1,5 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli vajaat 10 prosenttia. Heinäkuun hakkuut olivat 9 prosenttia pienemmät kuin heinäkuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,0 ja kuitupuun 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut olivat 26 prosenttia yli ja kuitupuun hakkuut prosentin verran alle edellisvuoden heinäkuun hakkuiden. Kesäkuuhun verrattuna tukkipuun hakkuut kaksinkertaistuivat kuitupuun hakkuiden jäädessä kesäkuun tasolle.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli heinäkuun puolivälissä noin 3 500 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 100. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–heinäkuun hakkuut olivat 27,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tukin hakkuissa oli 11 prosentin ja kuitupuun hakkuissa kolmen prosentin lasku edellisvuodesta.

Kuvat

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/