Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 784, 5.8.2005

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, kesäkuu 2005

Toimittaja: Yrjö Sevola

Kesäkuun hakkuut vain 1,4 miljoonaa kuutiometriä

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni koko kesäkuun, ja se heijastui myös hakkuisiin. Kesäkuun hakkuut olivat pienimmät viimeisen 20 vuoden aikana. Ehkä vähän yllättävästi poikkeustilanne näkyi kaikkein voimakkaimmin tukin hakkuissa. Päätehakkuut ovat tärkeitä myös kuitupuun kertymän kannalta, ja myös monet sahat ajettiin alas sahahakkeen kysynnän loputtua.

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat kesäkuussa 1,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli lähes 60 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Pudotus toukokuun hakkuumäärästä oli tavallista rajumpi: 1,2 miljoonaa kuutiometriä (-45 %). Vajaat 80 prosenttia hakatusta puusta (1,1 milj. m³) oli yksityismetsistä. Kun erityisesti pystykauppaleimikoiden hakkuut putosivat (-72 % edellisvuodesta), nousi hankintahakkuiden osuus yksityismetsien hakkuista poikkeuksellisen korkeaksi, 40 prosentiksi. Kesäkuun hakkuut olivat 48 prosenttia pienemmät kuin kesäkuussa keskimäärin edeltävällä 10–vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 0,5 ja kuitupuun 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut olivat 70 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 50 prosenttia alle edellisvuoden kesäkuun hakkuiden. Toukokuuhun verrattuna tukkipuun hakkuut supistuivat 47 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 44 prosenttia.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli kesäkuun puolivälissä noin 1 900 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 800. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–kesäkuun hakkuut olivat 25,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tukin hakkuissa oli 13 prosentin ja kuitupuun hakkuissa kolmen prosentin lasku edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli 51,8 miljoonaa kuutiometriä eli 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukin hakkuut olivat 24,3 ja kuitupuun hakkuut 27,5 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli 8 prosentin ja kuitupuun hakkuissa kolmen prosentin väheneminen edellisestä hakkuuvuodesta.

Kuvat

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/