Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 779, 23.6.2005

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, toukokuu 2005

Toimittaja: Yrjö Sevola

Toukokuun hakkuut 2,6 milj. m³

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin. Toukokuun hakkuut eivät kuitenkaan olleet poikkeuksellisen pienet viimeisen 10 vuoden aikana, vaan esimerkiksi vuosina 1996 ja 1997 hakattiin saman verran. Ehkä vähän yllättävästi poikkeustilanne näkyi kaikkein voimakkaimmin kuusitukin kohdalla, jonka hakkuut (0,4 milj. m³) olivat pienimmät, mitä Metla on nykyisellä tavalla toukokuun osalta tilastoinut 24 vuoden aikana. Tässä näkyy sekä tuoreena käytettävän kuusikuidun hakkuiden lopetuksen vaikutus myös tukkisaantoon että myös monien sahojen tuotannon alasajo sahahakkeen kysynnän loputtua.

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 2,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 21 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Pudotus huhtikuun hakkuumäärästä oli tavallista rajumpi: 2,3 miljoonaa kuutiometriä (–47 %). Vajaat 80 prosenttia hakatusta puusta (2,0 milj. m³) oli yksityismetsistä. Kun erityisesti pystykauppaleimikoiden hakkuut putosivat (–38 % edellisvuodesta), nousi hankintahakkuiden osuus yksityismetsien hakkuista poikkeuksellisen korkeaksi, 42 prosentiksi. Toukokuun hakkuut olivat 14 prosenttia pienemmät kuin toukokuussa keskimäärin edeltävällä 10–vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,0 ja kuitupuun 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut olivat 36 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 8 prosenttia alle edellisvuoden toukokuun hakkuiden. Huhtikuuhun verrattuna tukkipuun hakkuut supistuivat peräti 48 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 46 prosenttia. Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli toukokuun puolivälissä noin 2 800 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 100.

Tammi–toukokuun hakkuut olivat 24,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on saman verran kuin edellisvuonna. Tukin hakkuissa oli neljän prosentin lasku ja kuitupuun hakkuissa kolmen prosentin nousu edellisvuodesta. Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli toukokuuhun mennessä 50,4 miljoonaa kuutiometriä eli lähes saman verran kuin vuotta aikaisemmin (–1 %). Tukin hakkuut olivat 23,8 ja kuitupuun hakkuut 26,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli kolmen prosentin väheneminen, kuitupuun hakkuiden pysyessä edellisen hakkuuvuoden tasolla. Huomattavin suhteellinen muutos oli mäntytukin hakkuiden pieneneminen viisi prosenttia.

Kuvat

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/