Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 773, 25.5.2005

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2005

Toimittaja: Yrjö Sevola

Huhtikuun hakkuut 5 milj. m³

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat huhtikuussa 4,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 14 prosenttia edellisvuotista enemmän. Normaalisti hakkuumäärät pienenevät kevättä kohti: nyt väheneminen maaliskuusta oli 1,1 miljoonaa kuutiometriä (–18 %). Lähes 85 prosenttia hakatusta puusta (4,2 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 32 prosenttia. Huhtikuun hakkuut olivat 9 prosenttia suuremmat kuin huhtikuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,9 ja kuitupuun 3,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut olivat 16 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 13 prosenttia yli edellisvuoden huhtikuun hakkuiden. Maaliskuuhun verrattuna tukkipuun hakkuut supistuivat 21 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 15 prosenttia.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli huhtikuun puolivälissä noin 4 300 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 300. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–huhtikuun hakkuut olivat 21,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin edellisvuoden alussa. Tukin hakkuissa oli prosentin nousu ja kuitupuun hakkuissa neljän prosentin nousu edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli huhtikuuhun mennessä 47,7 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuotta aikaisemmin, vaikka Metsähallituksen hakkuut hieman laskivatkin (–5 %). Tukin hakkuut olivat 22,8 ja kuitupuun hakkuut 24,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli prosentin väheneminen, kuitupuun hakkuissa prosentin kasvu. Huomattavin suhteellinen muutos oli mäntytukin hakkuiden pieneneminen 4 prosenttia.

Kuvat

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/