Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 768, 4.5.2005

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, maaliskuu 2005

Toimittaja: Yrjö Sevola

Maaliskuun hakkuut 6 milj. m³

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat maaliskuussa 6,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Nousua helmikuusta oli 10 prosenttia. Lähes 90 prosenttia hakatusta puusta (5,4 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 23 prosenttia. Maaliskuun hakkuut olivat prosentin verran pienemmät kuin maaliskuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuissa oli 10 prosentin ja kuitupuun hakkuissa yhden prosentin vähennys edellisvuoden maaliskuusta. Helmikuuhun verraten tukkipuun hakkuut suurenivat parisen prosenttia, mutta kuitupuun hakkuut lähes 16 prosenttia.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli helmikuun puolivälissä noin 5 800 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla lähes 1 700. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–maaliskuun hakkuut olivat 16,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on saman verran kuin edellisvuoden alussa. Tukin hakkuissa oli parin prosentin lasku ja kuitupuun hakkuissa samansuuruinen nousu edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli maaliskuuhun mennessä 42,8 miljoonaa kuutiometriä eli prosentin vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuut olivat hieman pienemmät (–1 %), samoin Metsähallituksen hakkuut (–6 %), mutta yhtiöiden omien metsien hakkuissa oli pienoinen nousu (1 %) edellisvuodesta. Tukin hakkuut olivat 20,9 ja kuitupuun hakkuut 21,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli kahden prosentin, kuitupuun hakkuissa yhden prosentin vähenemä. Huomattavin suhteellinen muutos oli mäntytukin hakkuiden pieneneminen 6 prosenttia.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/