Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 765, 30.3.2005

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, helmikuu 2005

Toimittaja: Yrjö Sevola

Helmikuun hakkuut 5,4 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat helmikuussa 5,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia edellisvuotista enemmän. Nousua tammikuusta oli 6 prosenttia. Lähes 90 prosenttia hakatusta puusta (4,8 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 18 prosenttia. Helmikuun hakkuut olivat 6 prosenttia runsaammat kuin helmikuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuissa oli viiden prosentin ja kuitupuun hakkuissa neljän prosentin lisäys edellisvuoden helmikuusta. Tammikuuhun verraten tukkipuun hakkuissa ei ollut määrällistä muutosta, mutta kuitupuun hakkuut suurenivat 11 prosenttia.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli helmikuun puolivälissä noin 5 700 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 600. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–helmikuun hakkuut olivat 10,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kolme prosenttia edellisvuoden alkua enemmän. Kasvua oli suurin piirtein saman verran sekä tukki- että kuitupuun hakkuissa.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli helmikuuhun mennessä 36,9 miljoonaa kuutiometriä eli prosentin vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuut olivat hieman pienemmät (–1 %), samoin Metsähallituksen hakkuut (–6 %), mutta yhtiöiden omien metsien hakkuut olivat 6 prosenttia edellisvuotta suuremmat. Tukin hakkuut olivat 18,5 ja kuitupuun hakkuut 18,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli yhden prosentin väheneminen, kuitupuun hakkuiden pysyessä edellisvuoden tasolla. Huomattavin suhteellinen muutos oli mäntytukin hakkuiden pieneneminen 5 prosenttia.

Kuvat 1ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/