Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 762, 9.3.2005

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, tammikuu 2005

Toimittaja: Yrjö Sevola

Tammikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat tammikuussa 5,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kaksi prosenttia edellisvuotista enemmän ja lähes sama kuin kuukautta aikaisemmin. Noin 90 prosenttia hakatusta puusta (4,6 milj. m³) oli yksi-tyismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 16 prosenttia. Tammikuun hakkuut olivat samalla tasolla kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuissa oli yhden prosentin ja kuitupuun hakkuissa neljän prosentin lisäys edellisvuoden tammikuusta. Vuoden 2004 joulukuuhun verraten muutokset olivat erisuuntaisia: tukkipuun hakkuut pienenivät 4 prosenttia, kun kuitupuun hakkuut suurenivat 5 prosenttia.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli tammikuun puolivälissä noin 6 900 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 900.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli tammikuuhun mennessä 31,4 miljoonaa kuutiometriä eli pari prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuut olivat hieman pienemmät (-2 %), samoin Metsähallituksen hakkuut (-7 %), mutta yhtiöiden omien metsien hakkuut olivat 11 prosenttia edellisvuotta suuremmat. Tukin hakkuut olivat 16,2 ja kuitupuun hakkuut 15,2 miljoonaa kuutiometriä. Muutokset edellisvuodesta olivat -2 ja -1 prosenttia vastaavasti. Huomattavin suhteellinen muutos oli mäntytukin hakkuiden pieneneminen 7 prosenttia.

Kuvat 1ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/