Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 737, 19.8.2004

Metsäteollisuuden puuvarastot, 30.6.2004

Toimittajat: Martti Aarne

Hakatun puun varastot 7,6 miljoonaa kuutiometriä kesäkuussa

Metsäteollisuuden puun kokonaisvarannot olivat normaalilla tasolla vuoden 2004 puolivälissä. Varastotilasto sisältää kuitenkin tiedot vain valmiin puutavaran varastoista, jotka ovat murto-osa puun kokonaisvarastoista. Valmiin puutavaran varastot, metsäteollisuuden hake ja puru mukaan lukien, olivat kesäkuun lopussa 7,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli tuntuvasti pienempi kuin kahtena edeltävänä kesänä. Kesällä 2003 hakattua puuta oli varastoissa 8,6 miljoonaa kuutiometriä ja kaksi vuotta sitten lähes 9 miljoonaa kuutiometriä.

Kuitupuuta oli kesäkuussa hakatun puun varastoissa 5,3 ja tukkipuuta 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Massateollisuuden hakkeen ja purun määrä oli 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Havutukkia oli varastoissa runsaat 0,7 miljoonaa kuutiometriä eli viidennes vähemmän kuin vuosi sitten. Hakatun kuitupuun varastot vähenivät 14 prosenttia kesään 2003 verrattuna.

Metsäteollisuuden tuotantomäärät ja puukäyttö kasvoivat tuntuvasti vuoden 2004 alkupuoliskolla. Markkinahakkuumäärät olivat edellisvuoden tasolla ja puun tuonnissa oli pientä kasvua. Teollisuuden puuvarantojen säilyminen riittävinä edellyttää sitä, että yksityismetsien puukauppa vilkastuu ja tuontimäärät pysyvät korkeina loppuvuoden aikana.

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010211 2139, fax 010211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/