Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 710, 13.2.2004

Metsäteollisuuden puuvarastot, 31.12.2003

Toimittaja: Martti Aarne

Hakatun puun varastot 8,9 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuuden puuvarastotilanne oli vuoden vaihteessa normaali ajankohtaan nähden. Tilastotietoja on kuitenkin vain teollisuuden hakatun puutavaran varastoista. Niiden kokonaismäärä vuoden 2003 lopussa – 8,9 miljoonaa kuutiometriä – oli 0,3 miljoonaa kuutiota (3 prosenttia) suurempi kuin vuotta aiemmin. Myös kesään 2003 verrattuna puuvarastot kasvoivat 3 prosenttia.

Havutukin varastot kasvoivat 1,7 miljoonaan kuutiometriin eli 10 prosentilla vuoden takaisesta. Kasvua selittävät osaltaan korkeat mänty- ja kuusitukin hakkuumäärät ja tuonnin kasvu. Mäntytukkia hakattiin viime vuonna ennätystahtiin (ennakkotieto 11,3 milj. m³), ja myös mäntytukin tuonti kasvoi reilusti. Koivutukin varastot supistuivat vuonna 2003 noin viidenneksen.

Kuitupuuta oli vuoden 2003 lopussa varastoissa 5,5 miljoonaa kuutiometriä eli 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuitupuuvarastoista yli 40 prosenttia eli 2,3 miljoonaa kuutiometriä oli lehtikuitupuuta. Sen varastot kasvoivat 20 prosenttia edellisestä vuoden vaihteesta. Haketta ja purua oli varastoissa tavanomaista vähemmän, 0,9 miljoonaa kuutiometriä.

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010211 2139, fax 010211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/