Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 750, 16.12.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2004

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden viennin määrä kasvussa, vientihinnat edelleen matalalla

Puu

Suomeen tuotiin syyskuussa puuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Kuukausittaiset tuontimäärät ovat olleet kuluvana vuonna suuria. Vuoden 2004 syyskuun loppuun mennessä tuotu puumäärä (12,7 milj. m³) oli toiseksi suurin kautta aikain jääden vain kaksi prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2003 vastaavaan aikaan. Tuodusta puusta 85 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Viron osuus oli 6 prosenttia ja Latvian 4 prosenttia.

Kumulatiivisen tuonnin puutavaralajijakautuma painottui koivukuitupuuhun (4,7 milj. m³) ja havutukkiin (3,1 milj. m³). Havutukki oli lähes puhtaasti venäläistä alkuperää, ja koivukuitupuustakin 93 prosenttia.

Puuta vietiin Suomesta tammi– syyskuussa 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääosin mäntyä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta syyskuussa 1,0 miljardin euron arvosta. Kuukausiviennin arvo oli ajankohtaan nähden tavallinen.

Tammi–syyskuussa metsäteollisuustuotteiden kumulatiivisen viennin arvo päätyi 8,9 miljardiin euroon, mikä oli prosentin enemmän kuin edellisvuonna. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta 51 prosenttia kertyi paperista, 14 prosenttia kartongista ja 12 prosenttia sahatavarasta. Paperin keskimääräinen vientihinta pysytteli edelleen alle 600 eurossa tonnilta. Paperin hinta on liukunut jo yli kolme vuotta alaspäin, tosin vientihinnan putoaminen on jo tasoittunut.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme tammi–syyskuussa 0,8 miljardin euron arvosta. Määrä oli tavanomainen.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/