Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 746, 10.11.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2004

Toimittaja: Aarre Peltola

Puuta tuotiin elokuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä

Puu

Suomeen tuotiin elokuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä puuta. Puun kuukausittainen tuonti on kuluvan vuoden maaliskuun jälkeen vähitellen vähentynyt, mutta edelleenkin tuodut määrät ovat suuria (kuva 1). Tammi–elokuun kumulatiivinen tuonti on viime vuodesta vain 2 prosenttia jäljessä. Viime vuosi oli puun tuonnin ennätysvuosi.

Tammi–elokuussa puutavaralajeista tuotiin eniten koivukuitupuuta, yhteensä 4,1 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusitukkia (1,6 milj. m³), mäntytukkia (1,2 milj. m³) ja kuusikuitupuuta (1,2 milj. m³). Puuta tuodaan maahamme runsaasti myös hakkeena, jonka osuus tuonnista oli 10 prosenttia (1,2 milj. m³). Tuodusta puusta 85 prosenttia hankittiin Venäjältä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–elokuussa Suomesta ulkomaille 7,8 miljardin euron arvosta. Vienti lisääntyi edellisvuodesta yhdellä prosentilla. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 26 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta.

Tärkeimmissä metsäteollisuuden tuoteryhmissä viennin määrät olivat lisääntyneet edellisvuodesta. Viennin arvon kasvua hidastaa kuitenkin edellisvuodesta pudonnut metsäteollisuustuotteiden hintataso. Paperi yksinään muodostaa puolet metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Vaikka paperin vientimäärä lisääntyikin 8 prosenttia edellisvuodesta, niin sen yksikköhinta aleni samalla 6 prosenttia. Paperin hinta lähti liukumaan alaspäin jo vuonna 2001.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/