Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 743, 7.10.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2004

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden heikko hintakehitys painoi viennin arvoa alaspäin

Puu

Suomeen tuotiin heinäkuussa 1,4 miljoonaa kuutiometriä puuta, mistä 87 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Heinäkuun tuonti jäi 5 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Vaikka kuukausittainen tuonti on kuluvan vuoden maaliskuun jälkeen supistunut, määrät ovat silti säilyneet hyvin korkeina. Pääsääntöisesti vasta viimeisen neljän vuoden aikana on ylletty nykyiseen kuukausituonnin tasoon.

Tammi–heinäkuussa maahamme virtasi 10,0 miljoonaa kuutiometriä puuta. Aiemmin ainoastaan viime vuonna puun kumulatiivinen tuonti on ylittänyt kymmenen miljoonan kuutiometrin rajan jo heinäkuussa. Tuonti oli selvästi kuitupuuvaltaista. Tärkein tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu 36 prosentin osuudellaan.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta heinäkuussa 0,9 miljardin euron arvosta. Tammi–heinäkuun kumulatiivinen viennin arvo päätyi 6,9 miljardiin euroon, mikä oli prosentin edellisvuotista enemmän. Paperin vientihinta pysytteli edelleen hieman alle 600 eurossa tonnilta, kuten on käynyt yhtä kuukautta lukuunottamatta koko alkuvuoden ajan. Paperin vientimäärä lisääntyi kuitenkin alkuvuonna 8 prosenttia edellisvuodesta, mutta viennin arvo kasvoi vain prosentilla johtuen heikosta hintatasosta. Kartongin viennissä määrä- ja hintakehitys oli paperin kaltaista. Massa- ja paperiteollisuudessa vain massan vientihinta on ollut vuoden alusta lähtien nousussa. Massa- ja paperiteollisuuden osuus metsäteollisuuden viennin arvosta oli kolme neljäsosaa.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/