Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 739, 8.9.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2004

Toimittaja: Aarre Peltola

Alkuvuoden puun tuonti 8,6 miljoonaa kuutiometriä - Tuontipuusta 85 prosenttia tuli Venäjältä

Puu

Tammi–kesäkuussa Suomeen tuotiin 8,6 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli yhtä suuri kuin ennätykseen päättyneen viime vuoden alkupuoliskolla. Viime vuonna puun kuukausituonti kuitenkin supistui kesäkuun jälkeen, joten nykyvauhdilla tuontiennätys rikkoutuisi vuoden lopussa (kuva 1).

Puusta 85 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi eniten puuta tuotiin Virosta (7 %) ja Latviasta (5 %). Puutavaralajeista tuotiin eniten koivukuitupuuta (3,1 milj. m³), mistä 93 % oli venäläistä. Kuusitukkia (1,3 milj. m³) ja mäntytukkia (1,0 milj. m³) tuotiin miltei yksinomaan Venäjältä. Tuontihakkeesta (0,8 milj. m³) noin puolet tuli itärajan takaa, loput Virosta ja Latviasta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden kumulatiivinen vienti päätyi kuluvan vuoden alkupuoliskolla 5,9 miljardiin euroon. Viennin arvo vastasi viimevuotista. Metsäteollisuustuotteiden vientihintojen negatiivinen kehitys painoi edelleen viennin arvoa alaspäin, vaikka vientimäärät olivat kasvaneet viime vuodesta. Varsinkin papereilla hintojen aleneva kehitys näkyi erityisen selvästi (kuva 2). Papereista kertyi noin puolet metsäteollisuutemme vientituloista. Paperiryhmän tuotteista vietiin eniten aikakauslehtipaperia, jonka hinta aleni 7 prosentilla viime vuodesta.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin tammi–kesäkuussa 0,5 miljardin euron arvosta. Tuonnin arvo lisääntyi 5 prosentilla edellisvuodesta.

 

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/