Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 735, 11.8.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2004

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti ennätysvauhdissa

Puu

Puun tuonti Suomeen jatkui vilkkaana myös toukokuussa, ja maahamme virtasi rajan yli 1,5 miljoonaa kuutiometriä puuta. Toukokuun puun tuonti on ollut nykyistä suurempaa vain viime vuonna.

Tuonti on jatkunut vauhdikkaana koko alkuvuoden. Tammi–toukokuun kumulatiivinen tuontimäärä oli 7,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä ylittää vastaavan jakson entisen ennätyksen kahdella prosentilla. Vielä 1990-luvun alussa tämä määrä olisi vastannut suuruudeltaan koko vuoden tuontia. Puutavaralajeista suhteellisesti eniten maahamme tuotiin alkuvuonna koivukuitupuuta (36 %). Seuraaviksi tulivat kuusitukki (16 %) ja mäntytukki (11 %). Kaikkiaan tukkia tuotiin tammi–toukokuussa 2,3 ja kuitupuuta 3,8 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Tammi–toukokuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jäi 4,9 miljardiin euroon. Vähennystä edellisvuotisesta oli kaksi prosenttia. Vientimäärät ovat lisääntyneet viime vuodesta, mutta erityisesti paperin, kartongin ja niiden jalosteiden hintakehitys on ollut epäsuotuisaa. Vastaava määrien lisääntyminen ja hintojen aleneminen oli havaittavissa lähes kaikissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä. Vielä kolme vuotta sitten papereiden keskimääräinen vientihinta oli yli 750 euroa tonnilta, kun se oli kuluvan vuoden toukokuussa enää 609 euroa.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–toukokuussa 0,4 miljardin euron arvosta, ja tuonti kasvoi 4 prosentilla. Tärkein tuonnin tuoteryhmä oli paperin ja kartongin jalosteet viidenneksen osuudellaan.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/