Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 731, 9.7.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2004

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden viennin määrä kasvanut, hintakehitys epäsuotuisa

Puu

Puun tuonti Suomeen jatkui edelleen vauhdikkaana. Huhtikuussa tuotu määrä (1,5 milj. m³) on ylitetty aiemmin vain kolmasti. Tammi–huhtikuun kumulatiivinen tuonti ylsi 5,7 miljoonaan kuutiometriin eli kaksi prosenttia viimevuotista suuremmaksi. Viime vuosi oli ennätysvuosi, joten myös kuluvana vuonna puuta on tuotu ennätystahtia. Sekä havu- että lehtipuuta tuotiin huhtikuussa suunnilleen yhtä paljon, 0,7 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Puutavaralajeista tuotiin eniten koivukuitupuuta (0,55 milj. m³), kuusitukkia (0,23 milj. m³) ja mäntytukkia (0,19 milj. m³).

Puuta vietiin Suomesta huhtikuussa 0,06 miljoonaa kuutiometriä. Määrästä puolet oli mäntyä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuutuotteita vietiin Suomesta huhtikuussa 1,0 miljardin euron arvosta.

Tammi–huhtikuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvo päätyi 3,9 miljardiin euroon. Arvo jäi hieman edellisvuotista pienemmäksi. Vaikka tärkeimpien metsäteollisuuden tuoteryhmien viennin määrät olivatkin lisääntyneet edellisvuodesta, yksikköhintojen negatiivinen kehitys pysäytti viennin arvon kasvun. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta puolet kertyy paperista, jonka viety määrä kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta mutta siitä huolimatta viennin arvo väheni prosentilla. Samankaltainen kehitys oli havaittavissa mm. sahatavaralla ja kartongilla.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/