Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 725, 11.6.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2004

Toimittaja: Aarre Peltola

Maaliskuusta puun tuonnin ennätyskuukausi

Puu

Maaliskuussa Suomeen tuotiin 1,66 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli enemmän kuin koskaan ennen yhden kuukauden aikana. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä puun tuonti ylitti kuitenkin edellisvuoden lukemat vain kolmella prosentilla, sillä tammi- ja helmikuun aikana tuonti oli tavanomaisella tasolla.

Maaliskuun puun tuonnista kolmasosa oli koivukuitupuuta (0,55 milj. m³). Seuraavaksi eniten tuotiin kuusitukkia (0,31 milj. m³). Mäntytukin ja kuusikuitupuun määrät ylsivät kumpikin noin 0,18 miljoonaan kuutiometriin. Hieman yli puolet puun tuonnista koostui havupuusta ja loput lehtipuusta.

Maaliskuussa puuta vietiin Suomesta 0,12 miljoonaa kuutiometriä. Puun vienti oli tuontiin verrattuna vähäistä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin maaliskuussa Suomesta 1,1 miljardin euron arvosta. Tammi–maaliskuun vienti jäi viimevuotisiin lukemiin 2,9 miljardiin euroon.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä viennin arvo jäi sekä puutuotteissa että massa- ja paperiteollisuudessa viimevuotiselle tasolle. Viennin tärkeimmissä tuoteryhmissä määrät olivat yleensä lisääntyneet, mutta viimevuotista alhaisempi hintataso painoi viennin arvoa alaspäin. Papereiden kauppa muodosti puolet metsäteollisuutemme viennin arvosta. Paperin vientihinta on vähitellen liukunut alaspäin jo vuoden 2001 alusta lähtien.

Maaliskuussa metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 0,1 miljardin euron arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/