Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 721, 13.5.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2004

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti lisääntyi helmikuussa

Puu

Helmikuussa puuta tuotiin maahamme 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä vastasi suurinpiirtein viime vuoden keskimääräistä kuukausituontia. Kolmen hieman hiljaisemman kuukauden jälkeen tuontimäärä nousi selvästi.

Sekä havu- että lehtipuuta tuotiin Suomeen helmikuussa suunnilleen yhtä paljon. Puutavaralajeista eniten tuotiin koivukuitupuuta (0,48 milj. m³). Toiseksi merkittävin oli kuusitukkipuu (0,22 milj. m³), jonka osuus tuonnista on kasvanut nopeimmin viime kesän jälkeen. Mäntytukkipuuta, kuusikuitupuuta ja haketta tuotiin maahamme kutakin noin 0,13 miljoonaa kuutiometriä.

Suomesta vietiin helmikuussa 0,09 miljoonaa kuutiometriä puuta. Viety raakapuu oli lähinnä mäntyä. Jätepuun osuus viennistä oli runsas neljännes.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli helmikuussa 0,89 miljardia euroa. Arvo oli 6 prosenttia pienempi kuin tammikuussa. Metsäteollisuuden osuudeksi Suomen koko tavaraviennistä muodostui 24 prosenttia.

Tärkein vientituote oli aikakauslehtipaperi (0,24 mrd. €), joka muodosti yksinään neljänneksen metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Hienopaperi oli toisena (0,15 mrd. €) 17 prosentin osuudellaan. Sekä paperin että kartongin vientihinnat ovat olleet jo pitkään laskussa. Kun massa- ja paperiteollisuuden tuotteet muodostavat kolme neljännestä metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta, aleneva hintakehitys on vaikuttanut osaltaan metsäteollisuustuotteiden viennin arvon supistumiseen.

Helmikuussa Suomeen tuotiin metsäteollisuustuotteita 0,09 miljardin euron arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/