Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 718, 26.4.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2004

Toimittaja: Aarre Peltola

Suomeen tuotiin 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta tammikuussa

Puu

Suomeen tuotiin tammikuussa ulkomaista puuta 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viidenneksen pienempi kuin viime vuoden kuukausituonti keskimäärin. Puun tuonti on pysytellyt kolmen viimeisen kuukauden ajan suurinpiirtein samalla tasolla.

Merkittävin tuonnin puutavaralaji oli koivukuitupuu (0,44 milj. m³). Sen osuus raakapuun tuonnista oli sama kuin viime vuonna keskimäärin, eli noin 40 prosenttia. Toiseksi merkittävin puutavaralaji oli kuusitukkipuu (0,16 milj. m³), jonka tuonti ylsi kuitenkin vain reiluun kolmannekseen koivukuitupuun määrästä.

Tammikuussa puuta vietiin Suomesta 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Viety määrä oli tavanomainen.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammikuussa maastamme 0,9 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennin arvo supistui 10 prosenttia viime joulukuusta, mutta metsäteollisuustuotteiden osalta kehitys oli päinvastainen. Metsäteollisuustuotteiden vienti lisääntyi viime joulukuuhun verrattuna 7 prosentilla. Tästä huolimatta metsäteollisuustuotteiden tammikuun vienti jäi viisi prosenttia viime vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Tavaroiden tulliluokituksia muutetaan vuosittain. Kuluvan vuoden alussa metsäsektorin luokitukset muuttuivat etenkin paperiteollisuudessa. Luokitusmuutoksien vaikutukset saattavat näkyä sanomalehti-, aikakauslehti- ja hienopapereissa.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/