Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 709, 5.2.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Metsäteollisuustuotteiden vienti hiipui marraskuussa

Puu

Puun tuontimäärä pieneni marraskuussa 1,1 miljoonaan kuutiometriin. Yhden kuukauden tuontimäärä oli edellisen kerran yhtä pieni viime tammikuussa. Tammi–marraskuussa tuonti kohosi jo 15,4 miljoonaan kuutiometriin, eli 6 prosenttia suuremmaksi kuin edellisvuonna.

Eri puutavaralajien osuudet tuontipuusta ovat muuttuneet melko vähän syksyn aikana. Koivukuitupuu on tärkein puutavaralaji, marraskuussa tuodusta puusta oli sitä runsas kolmasosa. Sekä havutukin että havukuitupuun osuus tuontipuusta oli noin viidesosa.

Hakkeen tuontihinta nousi marraskuussa ennätyslukemiin. Hakkeena tuodun havupuun (90 % hakkeesta) keskimääräinen hinta rajalla oli yli 43 euroa kuutiometriltä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta marraskuussa selvästi alle 1,0 miljardin euron arvosta. Viennin arvo pieneni noin 10 prosenttia sekä lokakuuhun että edellisvuoden marraskuuhun verrattuna. Tammi–marraskuussa vienti jäi neljä prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin.

Tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden vientimäärät pienenivät lokakuuhun verrattuna mäntysahatavaraa ja sanomalehtipaperia lukuunottamatta. Papereiden yhteenlaskettu vientimäärä pieneni 10 prosenttia, mutta oli kuitenkin 0,8 miljoonaa tonnia. Paperitonnin keskimääräinen vientihinta pysyi myös marraskuussa hieman alle 620 eurossa. Hinta oli lähes 10 prosenttia alempi kuin vuotta, ja lähes 20 prosenttia alempi kuin kaksi vuotta aikaisemmin.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/