Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 704, 12.1.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Paperia vietiin lokakuussa poikkeuksellisen paljon

Puu

Suomeen tuotiin lokakuussa puuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Tammi– lokakuussa tuodun puun määrä kohosi 14,2 miljoonaan kuutiometriin, eli 7 prosenttia suuremmaksi kuin edellisvuonna.

Lokakuussa tuodusta puusta oli lehtipuuta puolet. Lehtipuu tuotiin lähes pelkästään kuidutettavaksi, sillä tuontipuusta oli koivutukkia alle kolme prosenttia. Koivukuitupuun osuus tuonnista oli 39, eukalyptuksen 2 ja muun lehtipuun 5 prosenttia. Hakkeesta oli lehtipuuta yksi kahdeksasosa.

Koivukuitupuun keskimääräinen tuontihinta rajalla oli lokakuussa 31,3 euroa kuutiometriltä. Tärkeimmistä puutavaralajeista oli kalleinta kuusitukki, jonka keskimääräinen tuontihinta oli 46,1 euroa kuutiometriltä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin lokakuussa maastamme 1,1 miljardin euron arvosta. Vienti piristyi syksyllä selvästi heikkojen kesäkuukausien jälkeen ja sen arvo kohosi suuremmaksi kuin kertaakaan kuluneen vuoden aikana. Viennin arvo jäi kuitenkin vajaat kolme prosenttia pienemmäksi kuin edellisvuoden lokakuussa.

Suomesta vietiin lokakuussa paperia yhteensä lähes 0,9 miljoonaa tonnia. Yhden kuukauden vientimäärä oli edellisen kerran yhtä suuri vuonna 2000. Päällystettyjä aikakauslehti- ja hienopapereita ei ole koskaan viety Suomesta kuukauden aikana yhtä paljon kuin lokakuussa. Papereiden keskimääräinen vientihinta pysyi edellisten kuukausien matalalla tasolla.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/