Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 751, 17.12.2004

Puukauppa, marraskuu 2004

Toimittaja: Mika Mustonen

Hintojen nousu piristi puukauppaa

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. Teollisuus osti puuta yksityismetsistä 4,3 miljoona kuutiometriä, mikä on kaksi kertaa niin paljon kuin vuosi sitten. Neljän miljoonan kuutiometrin raja ylittyi jo kolmantena kuukautena peräkkäin. Samalla tammi–marraskuun ostokertymä nousi 32,4 miljoonaan kuutiometriin, joka ylittää viimevuotisen vastaavan ajankohdan kertymän kolmella prosentilla. Osaltaan puukauppaa vauhditti se, että syys-kuussa puun ostajat laskivat kuusikuidun minimiläpimitan kahdeksasta senttimetristä seitsemään. Myös koivutukille oli pitkästä aikaa kysyntää ja sen ostomäärät nousivat syys–marraskuussa huomattavasti.

Vilkkaan syyskauden ansiosta puun ostomäärä tulee hieman ylittämään viimevuotisen tason. Tämä on hyvä uutinen teollisuuden puuhuollolle, jolle loppukesällä nihkeästi sujuneen puukaupan lisäksi huolia on aiheuttanut syksyllä tavallista pitempään jatkuneet huonot korjuu- ja kuljetusolosuhteet. Teollisuuden yksityismetsistä tavoittelema puumäärä jää kuitenkin saavuttamatta toisena vuotena peräkkäin. Raakapuun tuontikaan ei toistaiseksi ole kasvanut, sillä tammi–syyskuun tuontimäärä (12,7 milj.m³) oli 2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Syyskuussa alkanut puun kantohintojen nousu tasaantui. Marraskuun keskikantohinnat olivat suurinpiirtein samalla tasolla kuin lokakuussa. Elokuuhun verrattuna tukkien hinnat olivat nousseet 2–3 prosenttia ja kuitupuun 5–9 prosenttia. Viime vuoden marraskuuhun verrattuna hintakehitys on vaihdellut suuresti puutavaralajeittain. Suurimmat muutokset olivat kuusitukin 7 prosentin ja kuusikuidun 5 prosentin nousu vuodentakaisesta. Kuusitukin keskikantohinta on nyt viime vuosien korkeimmalla tasolla ja siitä maksetaan jo keskimäärin samaa hintaa kuin mäntytukista. Ennen syyskuussa taittunutta hinnanlaskua mänty- ja koivukuitupuun reaalihinnat taas ovat käyneet näin alhaalla viimeksi 1990-luvun taantuman aikoihin.

Hankintahinnoissa vaihtelu on ollut vähäisempää, ja kuusitukin 4 prosentin nousua lukuunottamatta ne olivat samalla tasolla kuin vuosi sitten. Marraskuussa hankintapuun osuus puukaupasta oli 12 prosenttia.

Kuvat

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/