Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 747, 17.11.2004

Puukauppa, lokakuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa vieläkin vaisua

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, mutta ei yhtään viime syyskuun määrää suurempi. Niinpä tammi–lokakuun ostot, 28,0 miljoonaa kuutiometriä ovat edelleen jäljessä viimevuotisesta (-5 %), vaikka kuluvan vuoden puuntarve on viimevuotista suurempi. Tammi–lokakuun alenema kohdistui samansuuruisesti sekä havutukkiin että kuitupuuhun. Hankintapuun osuus oli 16 prosenttia tammi-lokakuun puukaupasta kuten viime vuonnakin. Puukauppatiedot marraskuun alkupuolelta viittaavat kuitenkin viimevuotista huomattavasti vilkkaampaan kaupankäyntiin loppuvuonna.

Kantohinnat lähtivät nousuun syyskuun puukaupoissa ja sama suunta jatkui lokakuussa. Lokakuun keskikantohinnat olivat 1–3 prosenttia syyskuun keskihintoja korkeammat. Viime vuoden lokakuuhun verrattuna hintakehitys on ollut epäyhtenäisempää. Huomattavin muutos vuoden aikana on kuusitukin keskikantohinnan 6 prosentin nousu. Kuusitukin hintataso onkin noussut keskimäärin samaksi kuin mänty- tukilla. Kuusikuidun keskikantohinnan nousu vuoden takaa on 3 prosenttia. Tammi–lokakuun keski-kantohinnat ovat kuitenkin vieläkin 0-10 prosenttia viimevuotista alemmalla tasolla. Marraskuun alkupuolen vilkas puukauppa näkyy myös hienoisena hinnannousuna.

Myös raakapuun tuonti vaikuttaa puumarkkinoihin. Määrät ovat pysyneet korkeina: tammi–elokuussa puuntuonti oli 11,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä on pari prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Koivukuitupuu ja kuusitukki ovat merkittävimmät tuontipuutavaralajit.

Kuvat

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/