Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 744, 12.10.2004

Puukauppa, syyskuu 2004

Toimittaja: Martti Aarne

Syyskuun puukauppa 4,4 miljoonaa kuutiometriä

Yksityismetsien puukauppamäärät ovat viime viikkoina olleet kasvussa, ja syyskuun lopussa ostoissa päästiin jo 1,1 miljoonan kuutiometrin viikkovauhtiin. Syyskuussa puuta tuli markkinoille kaikkiaan 4,4 miljoonaa kuutiometriä eli 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lisäystä oli kaikkien puutavaralajien ostomäärissä, määrällisesti eniten kuitenkin kuusitukin (+10 %) ja kuusikuitupuun (+7 %) ostoissa. Aikaisemmista kuukausista poiketen myös koivutukin ostomäärät olivat nousussa (+8 %).

Vahva kysyntä on vetänyt etenkin kuusitukin kantohinnat nousuun. Kuusitukista maksettiin syyskuussa 2004 jo lähes yhtä paljon kuin kevään 2003 huippuhintojen aikaan. Samalla kuusitukin koko maan kantohinta on noussut lähes mäntytukin tasolle. Vuoden aikana kuusitukki on kallistunut keskimäärin lähes 4 prosenttia eli 1,5 euroa kuutiometriltä. Korkeimpia kuusitukin kantohintoja maksettiin Hämeen-Uudenmaan (46,6 €/m³) ja Kaakkois-Suomen (46,5 €/m³) metsäkeskusten alueilla. Mäntytukin ja kuusikuitupuun kantohinnat ovat vuoden aikana alentuneet noin prosentin. Koivutukin sekä mänty- ja koivukuitupuun keskihinnoissa lasku oli 5–7 prosenttia.

Hankintahinnat ovat vaihdelleet kantohintoja vähemmän. Kuusitukista maksettiin syyskuun hankintakaupoissa noin 2 prosenttia eli 0,8 euroa kuutiometriltä enemmän kuin vuosi sitten. Muiden puutavaralajien hankintahinnat laskivat.

Tammi–syyskuun kumulatiivinen ostomäärä – 23,6 miljoonaa kuutiometriä – jäi 8 prosenttia pienemmäksi kuin vuosi sitten. Tukkipuun ostomäärät vähenivät 9 prosenttia, koivutukin kauppa kuitenkin peräti neljänneksen. Kuitupuuta oli syyskuun loppuun mennessä ostettu 8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Teollisuuden 47 miljoonan kuutiometrin puumäärätavoitteesta on tällä hetkellä koossa vajaat 70 prosenttia.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/