Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 740, 8.9.2004

Puukauppa, elokuu 2004

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa käynnistyi verkkaisesti

Puukauppaa käytiin elokuussakin ajankohtaan nähden varsin verkkaista tahtia. Yksityismetsien puuta tuli markkinoille 1,9 miljoonaa kuutiometriä, noin viidennes vähemmän kuin elokuussa keskimäärin vuosina 1994–2003. Viime vuonna elokuun ostot nousivat 2,5 miljoonaan kuutiometriin. Heinäkuun lopulta lähtien puun viikko-ostot ovat kuitenkin olleet tasaisesti kasvussa, ja syyskuun alussa (viikolla 36) päästiin jo 0,8 miljoonaan kuutiometriin.

Tammi–elokuun kumulatiivinen ostomäärä – 19,1 miljoonaa kuutiometriä – jäi 11 prosenttia pienemmäksi kuin vuosi sitten. Koivutukin ostomäärät vähenivät lähes kolmanneksen ja myös mänty- ja kuusitukin ostoissa oli laskua reilut 10 prosenttia. Kuitupuumäärät supistuivat puulajista riippuen 8–13 prosenttia. Hankintapuun osuus yksityismetsien puukaupoista oli 18 prosenttia (vuotta aiemmin 17 prosenttia).

Elokuussa 2004 puukauppojen nimellinen koko maan hintataso oli 2,9 prosenttia alempi kuin vuosi sitten. Puukaupan kysytyimmän artikkelin – kuusitukin – kantohinnat olivat jopa viimevuotista korkeampia (+0,3 euroa kuutiometriltä), sitä vastoin muiden puutavaralajien kantohinnat laskivat elokuuhun 2003 verrattuna. Mäntytukin kantohinnoissa laskua oli keskimäärin 0,8 euroa ja kuitupuutavaralajeissa 1,1–1,4 euroa kuutiometriltä. Elokuun hankintakauppojen keskimääräinen hintataso oli suunnilleen sama kuin vuosi sitten.

Metsäteollisuuden puunkäyttö noussee tänä vuonna ennätyslukemiin. Teollisuuden puumäärätavoitteesta oli elokuun lopussa koossa vasta noin puolet. Tästä näkökulmasta on edellytyksiä puukaupan tuntuvalle vilkastumiselle jo lähiviikkojen aikana.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/