Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 736, 19.8.2004

Puukauppa, heinäkuu 2004

Toimittaja: Martti Aarne

Normaalia vaisumpi heinäkuu puukaupassa

Puukaupan ostomäärät putosivat heinäkuussa kolmasosaan kesäkuuhun verrattuna. Yksityismetsien puuta tuli heinäkuussa markkinoille vain 1,1 miljoonaa kuutiometriä, lähes 50 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Etenkin mänty- ja kuusitukin ostot jäivät poikkeuksellisen alhaisiksi. Lomakauden päätyttyä puukauppa on piristynyt, ja elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana teollisuus osti puuta yhteensä 0,8 miljoonaa kuutiometriä.

Heinäkuussa maksetut kantohinnat eivät juurikaan muuttuneet kesäkuusta. Heinäkuun keskimääräinen kantohintataso oli 4,6 prosenttia alempi kuin vuotta aiemmin. Parhaiten piti pintansa kuusitukki, jonka kantohinnat alenivat vuoden takaisesta noin prosentin (–0,5 euroa kuutiometriltä). Vuoden 2003 lopulta lähtien kuusitukin kantohinnat ovat kuitenkin olleet nousussa. Mäntytukin keskikantohinnat laskivat vuoden aikana noin 3 prosenttia ja kuitupuilla laskua oli 8–11 prosenttia. Heinäkuun keskimääräiset hankintahinnat jäivät 4,2 prosenttia alemmiksi kuin vuosi sitten.

Heinäkuun loppuun mennessä puuta oli kertynyt yksityismetsistä kaikkiaan 17,2 miljoonaa kuutiometriä. Kumulatiivinen ostomäärä oli 1,7 miljoonaa kuutiometriä (9 prosenttia) pienempi kuin tammi–heinäkuussa 2003. Eniten – lähes kolmanneksen – vähenivät koivutukin ostot. Myös mänty- ja kuusitukkia ostettiin noin 10 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Hankintapuun osuus yksityismetsien puukaupoista oli sama kuin vuotta aikaisemmin eli 18 prosenttia.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/