Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 732, 15.7.2004

Puukauppa, kesäkuu 2004

Toimittaja: Martti Aarne

Vilkas kesäkuu puukaupassa

Puukauppaa käytiin kesäkuussa ajankohtaan nähden vilkkaasti. Teollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 0,6–0,8 miljoonaa kuutiometriä, ja kaikkiaan puuta kertyi 3,4 miljoonaa kuutiometriä. Kesäkuun ostomäärä oli yli miljoona kuutiometriä suurempi kuin toukokuussa. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna ostot kuitenkin supistuivat 4 prosenttia.

Vuoden alkupuoliskon kumulatiivinen ostomäärä – 16,1 miljoonaa kuutiometriä – oli vajaa miljoona kuutiometriä pienempi kuin tammi– kesäkuussa 2003. Sekä tukki- että kuitupuun ostot vähenivät 5 prosenttia vuodentakaisesta. Koivutukin ostoissa oli laskua runsas neljännes.

Puun kantohintojen lasku on viime kuukausina pysähtynyt, ja kuusitukin ja kuusikuitupuun hinnat ovat paikoitellen kääntyneet lievään nousuun. Kesäkuun keskimääräinen koko maan kantohintataso oli kuitenkin noin 6 prosenttia alempi kuin kesäkuussa 2003. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 4 prosenttia ja kuusitukista 2 prosenttia alempia hintoja kuin vuosi sitten. Kuitupuutavaralajeissa lasku vuoden takaisista kantohinnoista oli 8–14 prosenttia.

Metsäteollisuuden puumäärätavoite yksityismetsistä on tänä vuonna sama kuin kahtena edellisenäkin vuonna, noin 47 miljoonaa kuutiometriä. Kesäkuun lopussa tavoitteesta oli koossa runsaat 40 prosenttia. Tästä näkökulmasta edellytykset vilkkaalle puukauppasyksylle ovat hyvät.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/