Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 727, 17.6.2004

Puukauppa, toukokuu 2004

Toimittaja: Mika Mustonen

Puun hintojen lasku pysähtynyt

Metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun hintojen lasku tasaantui alkuvuoden aikana. Puun kantohinnat pysyttelivät toukokuussa keskimäärin 6 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuosi sitten samaan aikaan. Sellu- ja  paperiteollisuuden käyttämä kuitupuu on laskenut viime vuodesta eniten, 10–13 prosenttia.

Kuitupuun mukana on sukeltanut myös koivutukin hinta. Koivutukin koko maan keskikantohinta on laskenut vuoden takaisesta hinnasta noin kuudella eurolla 39,8 euroon kuutiolta. Muissa tukkipuulajeissa laskua oli vähemmän, kuusitukilla runsas euro ja mäntytukilla noin kaksi euroa.

Samalla kuusi- ja koivutukin hintasuhde on kääntynyt. Kuusitukista on viimeisen vuoden ajan maksettu parempaa hintaa kuin koivutukista.

Metsäteollisuuden ostama puumäärä kasvoi huhtikuusta toukokuuhun 16 prosentilla ja oli 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Koko alkuvuoden ostokertymä – 12,6 miljoonaa kuutiometriä – oli 5 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Metsäteollisuuden puumäärätavoite on 47 miljoonaa kuutiometriä, kuten viime vuonnakin. Syksyn perinteisesti vilkkas puukauppakausi yleensä ratkaisee, miten ostotavoitteet lopulta toteutuvat.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/