Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 723, 18.5.2004

Puukauppa, huhtikuu 2004

Toimittaja: Mika Mustonen

Ostomäärät laskivat huhtikuussa, puun hinnat polkivat paikallaan

Metsäteollisuuden yksityismetsistä ostama puumäärä laski huhtikuussa 1,9 miljoonaan kuutiometriin. Maaliskuussa ostomäärä ylitti vielä 2,5 miljoonasta kuutiometriä ja alkuvuodesta kauppaa tehtiin lähes 3 miljoonan kuutiometrin kuukausivauhdilla.

Tammi–huhtikuun ostokertymä –10,4 miljoonaa kuutiometriä – päätyi kuitenkin lähes viimevuotiselle tasolle. Kolme neljännestä puumääristä kertyi pystykaupoista hankintakauppojen kattaessa jäljelle jäävän neljänneksen.

Puun hinnat ovat viime kuukaudet polkeneet paikallaan. Huhtikuussa lähes kaikkien puutavaralajien kantohinnat pysyivat ennallaan tai nousivat hieman maaliskuun pienen laskun jälkeen.

Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden keskihinnat olivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 10–13 prosenttia alemmalla tasolla. Poikkeuksen tekevät pääasiassa sahateollisuuden ostama mänty- ja kuusitukki, joiden hinnat olivat laskeneet vain 2–3 prosenttia viime vuodesta.

Kuitupuun nimellishinnat olivat näin alhaalla viimeksi 90-luvun puolivälissä. Kuusikuidun koko maan keskikantohinta on laskenut alle 20 euroon, koivukuidun alle 12 euroon kuutiolta.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/