Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 714, 16.4.2004

Puukauppa, maaliskuu 2004

Toimittaja: Mika Mustonen

Kuitupuun hinnat ennätyksellisen alhaalla

Puukauppaa käytiin maaliskuussa vuodenaikaan nähden normaaliin tahtiin. Metsäteollisuus osti puuta yksityismetsistä noin 2,5 miljoona kuutiometriä, 11 prosenttia enemmän kuin maaliskuussa vuosi sitten. Ensimmäisen vuosineljänneksen ostokertymä oli noin 8,5 miljoonaa kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla.

Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta ja varsinkin tukkipuutavaralajeissa oli helmikuussa lievää nousua. Maaliskuussa kaikkien puutavaralajien kantohinnat taas laskivat hieman.

Viime vuoden loppupuoliskolla alkanut hintojen lasku on koskenut etenkin kuitupuita, joiden kantohinnat olivat maaliskuussa 10–14 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Mänty- ja kuusitukki olivat laskeneet 3 prosenttia ja koivutukki 12 prosenttia viime vuodesta.

Mäntykuitupuun koko maan keskikantohinta on laskenut 12,30 euroon ja koivukuitupuun 11,80 euroon. Näin alhaalla nimellishinnat olivat viimeksi kymmenen vuotta sitten. Kuusikuitupuun koko maan keskikantohinta puolestaan painui alle 20 euron ensimmäisen kerran sitten vuoden 1996.

Paperin markkinahinnat ovat olleet laskusuunnassa jo kolmen vuoden ajan. Kuitupuuta käyttävälle paperiteollisuudelle on ennustettu valoisampia markkinanäkymiä kuluvalle vuodelle.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/