Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 714, 16.3.2004

Puukauppa, helmikuu 2004

Toimittaja: Mika Mustonen

Puukauppa piristyi

Puukauppa osoitti helmikuussa piristymisen merkkejä. Metsäteollisuus osti kuun aikana yksityismetsien puuta noin 3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin helmikuussa vuosi sitten

Puukauppaa vauhditti hintojen laskun kääntyminen hienoiseen nousuun. Havutukkien hinnat jatkoivat edelliskuussa alkanutta lievää nousua, ja myös kuitupuun hinnanlasku tasaantui. Yli puolet pystykauppojen ostomäärästä oli kuusitukkia ja -kuitua. Tärkein puukaupan ostoartikkeli oli kuusitukki, josta metsänomistajat saivat helmikuussa keskimäärin prosentin (40 snt) parempaa hintaa kuin pari kuukautta aiemmin. Puun nimelliset kantohinnat ovat silti edelleen keskimäärin 5 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Pudotusta on ollut etenkin kuitupuun hinnoissa, jotka ovat laskeneet 9–13 prosenttia vuoden takaisesta tasosta.

Viime vuonna raakapuumarkkinoita leimasi puun hintojen lasku, joka hiljensi puukauppaa loppuvuodesta. Alkuvuosi käynnistyi puumarkkinoilla odottavassa ilmapiirissä ja vielä tammikuussa ostomäärät pysyttelivät viimevuotista alemmalla tasolla.

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/