Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 711, 16.2.2004

Puukauppa, tammikuu 2004

Toimittaja: Mika Mustonen

Tukkipuun hintojen lasku taittui tammikuussa

Vuoden alun puukauppa on käynyt verkkaisesti. Tammikuussa metsäteollisuus osti puuta yksityismetsistä 3,0 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärä oli 7 prosenttia alhaisempi kuin tammikuussa vuosi sitten.

Puun hintojen lasku hiljensi puukaupan loka–joulukuussa. Loppuvuoden ostojen pienuudesta johtuen metsäteollisuus jäi noin 6 miljoonaa kuutiometriä vuoden 2003 puumäärätavoitteestaan. Puun tuonti kasvoi ennakkoarvioiden mukaan noin miljoonalla kuutiolla.

Puun nimelliset kantohinnat olivat tammikuussa keskimäärin 5 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Eniten ovat laskeneet kuitupuun hinnat, joissa pudotusta viime tammikuusta oli 10–13 prosenttia. Tukkien hinnat ovat pitäneet pintansa paremmin. Kuusitukin hinta oli prosentin ja mäntytukin 3 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Hankintakauppoilla ostettu kuitupuu oli 7 prosenttia halvempaa kuin vuosi sitten.

Tukkien hintojen lasku näyttäisi tasaantuneen tammikuussa. Kuusitukista maksettiin sekä pysty- että hankintakaupoissa 20 senttiä kuutiolta enemmän kuin joulukuussa ja myös mäntytukin pystykauppojen hinta nousi kymmenellä sentillä. Mänty- ja kuusikuidun hinnat puolestaan laskivat edelleen hieman.

Puukauppa on jatkunut helmikuun alussa tammikuun hintatasolla. Mäntytukin kantohinta oli helmikuun ensimmäisellä viikolla noussut hieman. Helmikuun ensimmäisellä viikolla metsäteollisuus osti 624 000 kuutiometriä puuta. Tammikuun viimeisellä viikolla ostomäärä oli 800 000 kuutiota.

Metsäteollisuuden puuntarve yksityismetsistä tulee tänä vuonna olemaan samaa luokkaa kuin vuonna 2003. Myös puun tuonnin ennustetaan olevan samaa luokkaa tai lievästi suurempi kuin viime vuonna.

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/