Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 706, 21.1.2004

Puukauppa, joulukuu 2003

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa väheni 5 miljoonaa kuutiometriä

Puun hintojen lasku hiljensi yksityismetsien puukaupan vuoden 2003 jälkipuoliskolla. Loka–marraskuussa puukauppa jäi puoleen edellisvuoden tasosta, ja myös joulukuun ostomäärä – 1,3 miljoonaa kuutiometriä – oli 15 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2003 metsäteollisuus osti puuta kaikkiaan 32,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastaa reilua 41 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä markkinoille hakattavana puumääränä. Teollisuus jäi siten vajaat 6 miljoonaa kuutiometriä vuoden 2003 puumäärätavoitteestaan.

Viime vuoden kokonaisostomäärä oli 5,1 miljoonaa kuutiometriä (13 prosenttia) pienempi kuin vuonna 2002. Mänty- ja kuusitukin ostot vähenivät reilut 10 prosenttia, mutta toisaalta havutukin tuontimäärät kasvoivat (+7 prosenttia tammi–lokakuussa). Kuitupuutavaralajien ostomäärät vähenivät viime vuonna puutavaralajista riippuen 13–16 prosenttia. Vuonna 2003 pystykauppojen osuus oli 83 prosenttia teollisuuden kokonaisostoista (vuotta aiemmin 81 prosenttia).

Vuonna 2003 keskimääräinen nimellinen kantohintataso oli 1,5 prosenttia alempi kuin vuotta aiemmin. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat olivat suunnilleen edellisvuoden tasolla, mutta koivutukin ja kuitupuutavaralajien nimelliset kantohinnat laskivat 4–6 prosenttia edellisvuodesta (kuva 4). Koko maan hankintahinnoissa vuosimuutokset olivat kantohintoja vähäisempiä. Nimellinen hankintahintataso oli vain 0,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2002. Kuusitukin ja mäntykuitupuun hankintahinnat olivat nousussa, ja mäntytukin hankintahinta oli edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2004 kolmen ensimmäisen viikon aikana teollisuus osti yksityismetsien puuta 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärä oli noin viidenneksen pienempi kuin vuosi sitten.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/