Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 728, 17.6.2004

Raakapuun käyttö Suomessa 2003

Toimittaja: Veli Suihkonen

Metsäteollisuuden raakapuun käyttö kasvoi edelleen

Raakapuun kokonaiskäyttö (ml. vienti) kohosi uuteen ennätykseen 79,4 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2003. Metsäteollisuuden käyttö kasvoi edellisvuodesta kahdella miljoonalla kuutiometrillä 73,5 miljoonaan kuutiometriin. Kasvu perustui pääasiassa puutuoteteollisuuden kotimaisen raakapuun käyttöön, joka lisääntyi 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Puumassateollisuuden puun kulutus (raakapuu ja sahahake ja -puru) kasvoi 1,2 miljoonaa kuutiometriä ylittäen 50 miljoonan kuutiometrin rajan. Tuontiraakapuun (ml. tuontihake) käyttö lisääntyi vain hivenen. Teollisuussahat sahasivat raakapuuta 28,0 miljoonaa kuutiometriä, lisäystä edellisvuodesta tuli noin miljoona kuutiometriä. Suurin osa lisäyksestä oli kotimaista mäntyraakapuuta, jonka käyttö kasvoi 0,7 miljoonaa kuutiometriä.

Taulukot eivät sisällä metsähakkeen (valmistettu lähinnä hakkuutähteistä) energiakäyttöä eivätkä raakapuun ja pylväiden vientiä. Metsähaketta käytettiin vuonna 2003 2,1 miljoonaa kuutiometriä, josta raakapuuta oli noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä (Metsätilastotiedote 719). Lisäksi metsäteollisuuden sivutuotteita (lähinnä kutterinpuru) kului pellettien ja brikettien valmistukseen noin 0,2 miljoonaa kuutiometriä.

Puun kokonaiskäyttömäärät

Puunkayttö Suomessa 1970-2003

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/