Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 726, 16.6.2004

Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2003

Toimittajat: Yrjö Sevola ja Veli Suihkonen

Vuoden 2003 markkinahakkuut 55 miljoonaa kuutiometriä

Parin prosentin nousu edellisvuodesta nosti markkinahakkuut vuonna 2003 jälleen yli 55 miljoonan kuutiometrin. Teollisuuden puuntarve oli kova, koska sekä sahatavaran että puumassan tuotanto oli ennätyssuurta. Puuntarvetta tyydytti myös ennätyksellinen määrä tuontipuuta (16,6 milj. m³).

Tukkipuun hakkuut olivat 26,8 ja kuitupuun 28,2 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut nousivat edellisvuodesta kolme prosenttia, vaikka koivutukin hakkuut laskivat 11 prosenttia. Havukuitupuun hakkuut hieman laskivat, mutta lehtikuitupuun hakkuut nousivat neljä prosenttia. Yhteensä kuitupuun hakkuut pysyivät vuoden 2002 tasolla. Yksittäisistä puutavaralajeista suurimmat kertymät olivat kuusitukilla ja mäntykuitupuulla, 14,4 ja 12,4 miljoonaa kuutiometriä vastaavasti.

Yksityismetsien hakkuut, 46,7 miljoonaa kuutiometriä, merkitsivät 85 prosentin osuutta kotimaisen teollisuuspuun hankinnasta. Kun tuontipuu otetaan huomioon, yksityismetsien puun osuus oli 65 prosenttia. Yksityismetsien hakkuut lisääntyivät edellisvuodesta vain 0,4 miljoonaa kuutiota eli yhden prosentin.

Yksityinen metsänomistaja myy puunsa yleensä pystyyn, ja ostaja organisoi korjuun. Pystykauppaleimikoista kertyi puuta 38,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 2,6 miljoonaa kuutiometriä (7 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsänomistajien organisoimista tai itse tehdyistä hankintahakkuista kertyi 8,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä on tavanomaista vähemmän, muutos edellisvuodesta – 2,2 miljoonaa kuutiota (-22 %). Hankintahakkuiden osuus oli 17 prosenttia, kun se viime vuosina on yleensä ollut noin 20 prosenttia. Alueista erottuu Etelärannikko, jossa hankintapuun osuus oli 57 prosenttia. Vaihtelun toisella laidalla ovat Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan metsäkeskusten alueet, joissa hankintapuun osuus oli 10–11 prosenttia.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuut vaihtelevat voimakkaasti suhdanteiden mukaan. Vuonna 2003 hakkuut olivat 3,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsähallitus hakkaa tasaisesti vuodesta toiseen, vuonna 2003 4,8 miljoonaa kuutiometriä, jossa lisäystä pari prosenttia.

Metsäkeskusten toimialueet ovat erikokoisia ja metsävaroiltaan erilaisia. Suurimmat hakkuumäärät kertyivät Etelä-Savosta (5,7 milj. m³), Keski-Suomesta (5,2 milj. m³) ja Pohjois-Savosta (5,1 milj. m³), mikä heijastelee niiden runsaita metsävaroja.

Kaikki edellä mainitut luvut koskevat markkinapuuta. Muutkin hakkuut (lähinnä polttopuuta) käsittävä hakkuukertymä oli runsas 61 miljoonaa kuutiometriä, josta yksityismetsien osuus oli vajaat 53 miljoonaa kuutiometriä. Puuston kokonaispoistuma oli 70 miljoonaa kuutiometriä.

Taulukko ja kuva 1
Kuvat 2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/