Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 748, 1.12.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, lokakuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Lokakuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä nousi syyskuusta 7 prosenttia. Hakatusta puusta 84 prosenttia (4,2 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 13 prosenttia. Lokakuun hakkuut olivat 5 prosenttia alle edeltävän 10–vuotiskauden keskiarvon.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,8 ja kuitupuun 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaisiin hakkuisiin verrattuna määrissä oli laskua -7 ja -12 prosenttia, vastaavasti. Laskua oli erityisesti kuusikuidussa (-14 %) ja koivukuidussa (-18 %).

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli lokakuun lopulla noin 4 400 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 300. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–lokakuun hakkuut olivat yhteensä 43,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähennys kohdistui pääasiassa tukkipuuhun, jonka hakkuissa (20,7 milj. m³) oli kolmen prosentin vähennys, kun kuitupuun hakkuissa (22,9 milj. m³) vähennys jäi yhteen prosenttiin. Suurin suhteellinen muutos puutavaralajien kohdalla oli mäntytukin hakkuiden väheneminen 7 prosenttia. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin suhteellinen muutos oli yhtiöiden omien metsien hakkuiden 14 prosentin kasvu edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli 15,9 miljoonaa kuutiometriä, 6 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tukissa vähennystä oli -5, kuidussa -7 prosenttia. Merkillepantavaa on koivutukin hakkuiden piristyminen viime vuoden poikkeuksellisen alhaiselta tasolta. Yhtiöt lisäsivät omien metsiensä hakkuita lähes kolmanneksella uuden hakkuuvuoden alkajaiseksi.

Kuvat 1, 2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/