Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 745, 4.11.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, syyskuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Syyskuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat syyskuussa 4,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä nousi elokuusta vain 3 prosenttia. Hakatusta puusta 80 prosenttia (3,8 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus jäi alle 10 prosentin. Syyskuun hakkuut olivat 2 prosenttia yli edeltävän 10-vuotiskauden keskiarvon.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,5 ja kuitupuun 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden takaisiin hakkuisiin verrattuna määrissä oli laskua -8 ja -6 prosenttia, vastaavasti. Laskua oli erityisesti mäntytukissa (-13 %) ja kuusikuidussa (-10 %).

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli syyskuun lopulla noin 4 800 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 500.

Tammi–syyskuun hakkuut olivat yhteensä 38,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä on prosentin vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähennys kohdistui tukkipuuhun, jonka hakkuissa (17,9 milj. m³) oli kolmen prosentin vähennys, kun kuitupuun hakkuut (20,8 milj. m³) pysyivät edellisvuoden tasolla. Suurin suhteellinen muutos puutavaralajien kohdalla oli mäntytukin hakkuiden väheneminen 6 prosenttia. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin suhteellinen muutos oli yhtiöiden omien metsien hakkuiden 14 prosentin kasvu edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli 11,0 miljoonaa kuutiometriä, neljä prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tukissa vähennystä oli -4 ja kuidussa -5 prosenttia. Merkillepantavaa on koivutukin hakkuiden piristyminen viime vuoden poikkeuksellisen alhaiselta tasolta. Yhtiöt lisäsivät omien metsiensä hakkuita kolmanneksella uuden hakkuuvuoden alkajaiseksi.

Kuvat 1, 2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/