Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 741, 24.9.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, elokuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Elokuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Heinäkuusta, jolloin hakkuut yleensä ovat pienimmillään, nousu oli 2,5 -kertainen. Hakatusta puusta 80 prosenttia (3,6 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus jäi alle 10 prosentin: sadonkorjuuaika. Elokuun hakkuut olivat 7 prosenttia  yli  edeltävän 10–vuotiskauden keskiarvon.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,1 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden takaisiin hakkuisiin verrattuna nousuprosentit olivat 9 ja 6, vastaavasti. Nousua oli erityisesti koivun hakkuissa, vaikka volyymit aika pieniä ovatkin.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli elokuun lopulla noin 3 900 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 200. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–elokuun hakkuut olivat yhteensä 34,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä on prosentin vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähennys kohdistui tukkipuuhun, jonka hakkuissa (15,4 milj. m³) oli kahden prosentin vähennys, kun kuitupuun hakkuut (18,6 milj. m³) nousivat prosentin verran. Suurin suhteellinen muutos puutavaralajien kohdalla oli koivutukin hakkuiden väheneminen 7 prosenttia, mihin on vaikuttanut myös vaneritukin laatuvaati-musten kiristäminen. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin suhteellinen muutos oli yhtiöiden omien metsien hakkuiden 10 prosentin kasvu edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä on 6,3 miljoonaa kuutiometriä, pari prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tukissa vähennystä oli prosentti, kuidussa neljä prosenttia. Merkillepantavaa on koivutukin hakkuiden piristyminen viime vuoden poikkeuksellisen alhaiselta  tasolta. Yhtiöt lisäsivät omien metsiensä hakkuita runsaalla neljänneksellä uuden hakkuuvuoden alkajaiseksi.

Kuvat 1, 2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/