Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 738, 27.8.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, heinäkuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Heinäkuun hakkuut 1,8 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat heinäkuussa 1,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yleensä hakkuut ovat pienimmillään juuri heinäkuussa. Tällä kertaa ero kesäkuuhun oli tavallista suurempi, pudotus kesäkuusta oli 50 prosenttia. Hakatusta puusta 70 prosenttia (1,2 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 15 prosenttia. Heinäkuun hakkuut olivat viidenneksen pienemmät kuin heinäkuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 0,8 ja kuitupuun 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaisiin hakkuisiin verrattuna sekä tukin että kuitupuun hakkuut olivat viidenneksen pienemmät.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli heinäkuun lopulla noin 3 400 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 100. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto). Melko korkeat työvoimaluvut viittaavat hakkuutöiden laajamittaiseen käynnistymiseen heinäkuun lopulla.

Tammi–heinäkuun hakkuut olivat yhteensä 29,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on pari prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähennys kohdistui tukkipuuhun, jonka hakkuissa (13,0 milj. m³) oli neljän prosentin vähennys, kun kuitupuun hakkuut (16,5 milj. m³) pysyivät edellisvuoden tasolla. Suurin suhteellinen muutos puutavaralajien kohdalla oli koivutukin hakkuiden väheneminen 11 prosenttia, mihin on vaikuttanut myös vaneritukin laatuvaatimusten kiristäminen. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin suhteellinen muutos oli yksityismetsien hankintahakkuiden väheneminen 7 prosenttia edellisvuodesta.

Kuvat 1, 2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/