Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 734, 4.8.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, kesäkuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Kesäkuun hakkuut 3,6 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat kesäkuussa 3,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yleensä kesäkuun hakkuut ovat toukokuun hakkuita pienemmät, mutta tänä vuonna olikin päinvastoin 0,3 miljoonan kuutiometrin verran. 80 prosenttia hakatusta puusta (2,9 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli vajaa viidennes. Ennätykselliset kesäkuun hakkuut olivat kolmanneksen suuremmat kuin kesäkuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,7 ja kuitupuun 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaisiin hakkuisiin verrattuna tukin hakkuut olivat 7 ja kuitupuun hakkuut 6 prosenttia suuremmat.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli kesäkuun lopulla noin 2 500 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 700. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–kesäkuun hakkuut olivat yhteensä 27,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä on saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Tukkien hakkuissa (12,1 milj. m³) oli kuitenkin kahden prosentin vähennys, ja kuitupuun hakkuissa (15,5 milj. m³) kahden prosentin lisäys.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden 2003/2004 markkinapuun kertymä oli 54,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä on prosentin verran vähemmän kuin edellisenä hakkuuvuotena. Yksityismetsien hakkuissa vähennys oli kaksi prosenttia ja Metsähallituksen hakkuissa yksi prosentti. Yhtiöiden omien metsien hakkuissa oli kasvua 6 prosenttia. Selvin muutos oli yksityismetsien hankintahakkuiden väheneminen 12 prosentilla. Tukin hakkuut olivat 26,4 ja kuitupuun hakkuut 28,3 miljoonaa kuutiometriä. Muutokset edellisestä hakkuuvuodesta olivat -1 ja -2 prosenttia vastaavasti. Huomattavin suhteellinen muutos oli koivutukin hakkuiden putoaminen lähes kolmanneksella. Lehtikuitupuunkin hakkuut olivat 5 prosenttia pienemmät kuin vastaavalla kaudella vuotta aiemmin.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/