Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 730, 30.6.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, toukokuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Toukokuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aina kevättä kohti hakkuut vähenevät, ja nyt toukokuun hakkuut olivat miljoona kuutiometriä huhtikuun hakkuita pienemmät. Hakatusta puusta 80 prosenttia (2,6 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli runsas neljännes. Toukokuun hakkuut olivat 7 prosenttia suuremmat kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,5 ja kuitupuun 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaisiin hakkuisiin verrattuna tukin hakkuut olivat 10 ja kuitupuun hakkuut 5 prosenttia pienemmät.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli toukokuun lopulla noin 3 700 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla lähes 1 200.

Tammi–toukokuun hakkuut olivat yhteensä 24,1 miljoonaa kuutiometriä,  mikä  on  hyvin  lähellä vuodentakaista määrää. Tukkien hakkuissa (10,4 milj. m³) oli kuitenkin neljän prosentin vähennys, ja kuitupuun hakkuissa (13,7 milj. m³) prosentin lisäys.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli toukokuuhun mennessä 51,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli pari prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuissa vähennys oli kolme prosenttia. Metsähallitus hakkasi saman verran kuin edellisenä vuotena. Yhtiöiden omien metsien hakkuissa oli kasvua 8 prosenttia. Selvin muutos oli yksityismetsien hankintahakkuiden väheneminen 11 prosentilla. Tukin hakkuut olivat 24,6 ja kuitupuun hakkuut 26,4 miljoonaa kuutiometriä. Muutokset  edellisvuodesta  olivat  –1 ja –2 prosenttia vastaavasti. Huomattavin suhteellinen muutos oli koivutukin hakkuiden putoaminen kolmanneksella. Lehtikuitupuunkin hakkuut olivat 6 prosenttia pienemmät kuin vastaavalla kaudella vuotta aiemmin.

Kuvat

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/