Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 724, 27.5.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, huhtikuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Huhtikuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat huhtikuussa 4,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aina kevättä kohti hakkuut vähenevät, ja nyt huhtikuun hakkuut olivat kaksi miljoonaa kuutiometriä maaliskuun hakkuita pienemmät. Runsaat 80 prosenttia hakatusta puusta (3,6 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli lähes kolmannes. Huhtikuun hakkuut olivat hieman pienemmät kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,6 ja kuitupuun 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden takaisiin hakkuisiin verrattuna tukin hakkuut olivat 17 ja kuitupuun hakkuut 7 prosenttia pienemmät.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli huhtikuun lopulla noin 3 500 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 000. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–huhtikuun hakkuut olivat yhteensä 20,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä on saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Tukkien hakkuissa (8,9 milj. m³) oli kuitenkin kahden prosentin vähennys, ja kuitupuun hakkuissa (11,9 milj. m³) samansuuruinen lisäys.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli huhtikuuhun mennessä 47,8 miljoonaa kuutiometriä eli lähes sama kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuut olivat hieman pienemmät (-2 %), ja muiden omistajaryhmien hakkuut vastaavasti hieman suuremmat. Selvin muutos oli yksityismetsien hankintahakkuiden väheneminen 11 prosentilla. Tukin hakkuut olivat 23,1 ja kuitupuun hakkuut 24,7 miljoonaa kuutiometriä. Muutokset edellisvuodesta olivat -1 ja -2 prosenttia vastaavasti. Huomattavin suhteellinen muutos oli koivutukin hakkuiden putoaminen kolmanneksella. Lehtikuitupuunkin hakkuut olivat 6 prosenttia pienemmät kuin vastaavalla kaudella vuotta aiemmin.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/