Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 720, 10.5.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, maaliskuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat maaliskuussa 6,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tavanomaiseen tapaan maaliskuun hakkuut olivat noin viidenneksen helmikuun hakkuita suuremmat. Melkein 90 prosenttia hakatusta puusta (5,5 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 21 prosenttia. Maaliskuun hakkuut olivat hieman suuremmat kuin edeltävällä 10 vuotiskaudella keskimäärin.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,7 ja kuitupuun 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden takaisiin hakkuisiin verrattuna sekä tukin että kuitupuun hakkuut olivat 3 prosenttia suuremmat. Helmikuuhun verrattuna sekä tukin että kuitupuun hakkuut olivat noin viidenneksen suuremmat.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli maaliskuun lopulla noin 5 100 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 400. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto.)

Tammi–maaliskuun hakkuut olivat yhteensä 16,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 3 prosenttia edellisvuoden alkua enemmän. Tukkien hakkuissa muutos oli kaksi prosenttia, ja kuitupuun kertymä oli 5 prosenttia suurempi.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli maaliskuuhun mennessä 43,5 miljoonaa kuutiometriä eli lähes sama kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuut  olivat  hieman  pienemmät      (-1 %), ja muiden omistajaryhmien hakkuut vastaavasti hieman suuremmat. Selvin muutos oli yksityismetsien hankintahakkuiden väheneminen 11 prosentilla. Tukin hakkuut olivat 21,5 ja kuitupuun hakkuut 22,0 miljoonaa kuutiometriä. Muutokset edellisvuodesta olivat 1 ja -1 prosenttia vastaavasti. Huomattavin suhteellinen muutos oli koivutukin hakkuiden putoaminen kolmanneksella. Lehtikuitupuunkin hakkuut olivat 6 prosenttia pienemmät kuin vastaavalla kaudella vuotta aiemmin.

Kuvat 1, 2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/