Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 716, 25.3.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, helmikuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat helmikuussa 5,2 miljoonaa kuutiometriä eli lähes sama määrä kuin vuotta aiemmin. Helmikuun hakkuut olivat hieman tammikuuta suuremmat. Melkein 90 prosenttia hakatusta puusta (4,6 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 17 prosenttia. Helmikuun hakkuut olivat hieman suuremmat kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,3 ja kuitupuun 3,0 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden takaisiin hakkuisiin verrattuna tukin hakkuut olivat nyt 6 prosenttia pienemmät ja kuitupuun hakkuut 2 prosenttia suuremmat. Tammikuuhun verrattuna tukin hakkuut pysyivät samalla tasolla, mutta kuitupuun hakkuukertymä oli runsas 10 prosenttia suurempi.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli helmikuun lopulla noin 5 200 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 400. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–helmikuun hakkuut olivat yhteensä 10,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 4 prosenttia edellisvuoden alkua enemmän. Tukkien hakkuissa muutos oli hyvin pieni, mutta kuitupuun kertymä oli 6 prosenttia suurempi.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli helmikuuhun mennessä 37,2 miljoonaa kuutiometriä eli lähes sama kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuut olivat hieman pienemmät (-2 %), ja muiden omistajaryhmien hakkuut vastaavasti hieman suuremmat. Selvin muutos oli yksityismetsien hankintahakkuiden väheneminen 15 prosentilla. Tukin hakkuut olivat 18,8 ja kuitupuun hakkuut 18,4 miljoonaa kuutiometriä. Muutokset edellisvuodesta olivat 1 ja -2 prosenttia vastaavasti. Huomattavin suhteellinen muutos oli koivutukin hakkuiden putoaminen lähes 40 prosenttia. Lehtikuitupuunkin hakkuut olivat 9 prosenttia pienemmät kuin vastaavalla kaudella vuotta aiemmin.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/