Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 712 9.3.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, tammikuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Tammikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat tammikuussa 5,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 prosenttia edellisvuotista enemmän ja lähes sama kuin kuukautta aikaisemmin. Melkein 90 prosenttia hakatusta puusta (4,4 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 17 prosenttia. Tammikuun hakkuut olivat samalla tasolla kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,3 ja kuitupuun 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Molemmat määrät kasvoivat 9– 10 prosenttia edellisvuoden tammikuusta. Vuoden 2003 joulukuuhun verraten muutokset olivat erisuuntaisia: tukkipuun hakkuut pienenivät 10 prosenttia, kun kuitupuun hakkuut suurenivat 6 prosenttia.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli tammikuun lopulla noin 6 200 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 700.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli tammikuuhun mennessä 32,0 miljoonaa kuutiometriä  eli  lähes  sama  kuin  vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hak-kuut    olivat    hieman    pienemmät (-2 %), ja muiden omistajaryhmien hakkuut vastaavasti hieman suuremmat. Selvin muutos oli yksityismetsien hankintahakkuiden väheneminen 17 prosentilla. Tukin hakkuut olivat 16,6 ja kuitupuun hakkuut 15,4 miljoonaa kuutiometriä. Muutokset edellisvuodesta olivat 2 ja -3 prosenttia vastaavasti. Huomattavin suhteellinen muutos oli koivutukin hakkuiden putoaminen lähes 40 prosenttia. Lehtikuitupuunkin hakkuut olivat yli 10 prosenttia pienemmät kuin  vastaavalla  kaudella  vuotta aiemmin.

Kuvat 1,2,3,4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/