Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 707 29.1.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, joulukuu 2003

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Vuoden 2003 hakkuut 54,7 miljoonaa kuutiometriä

Joulukuussa 2003 hakattiin metsistämme  puuta  markkinoille  kaikkiaan 5,1 miljoonaa kuutiometriä. Nyt hakattu määrä oli neljä prosenttia edellisvuotista ja kolme prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 4,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia keskimääräistä enemmän. Pystykauppojen puumäärä, 3,8 miljoonaa kuutiometriä, oli 17 prosenttia keskimääräistä suurempi. Hankintakaupoista kertynyt puumäärä jäi puolestaan yli kolmanneksen keskimääräistä pienemmäksi. Metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus hakkasivat metsistään edellisvuotista enemmän ja yhtiöt myös keskimääräistä enemmän.

Vuonna 2003 markkinahakkuista kertyi puuta kaikkiaan 54,7 miljoonaa kuutiometriä**. Hakkuumäärä oli 281 000 kuutiometriä eli yhden prosentin suurempi kuin vuoden 2002 ennakkotilaston mukainen hakkuumäärä. Kuukausittaiset hakkuumäärät olivat kautta vuoden pääsääntöisesti keskimääräistä suuremmat ja kesäkuussa ennätykselliset.

Yksityismetsistä hakattiin puuta yhteensä 46,4 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuusyhtiöiden (mukaan lukien Tornator Oy) omien metsien hakkuumäärä oli 3,5 ja Metsähallituksen 4,8 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden 2003 hakkuista oli tukkipuuta 26,6 ja kuitupuuta 28,0 miljoonaa kuutiometriä. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna tukkipuun hakkuumäärä oli 4 ja kuitupuun hakkuumäärä 8 prosenttia suurempi.

Markkinahakkuiden perusteella vuoden 2003 hakkuukertymän ennakoidaan olevan noin 60** ja kokonaispoistuman noin 68** miljoonaa kuutiometriä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan joulukuiden keskiarvoa vuosina 1993–2002.

** Ennakkoarvio

Kuvat 1,2,3,4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/